Начало » Цитати » Цитати нравственост

Цитати нравственост

... вие не можете да направите хората по-нравствени, заставайки в позицията на училищен наставник. - Джон Голсуърти

... нравствеността, проявена при отсъствие на полицейски контрол, е някак по-нравствена.. - Ричард Докинс

... хазартната игра не е само безнравствена сама по себе си, но още е и безсмислена, тъй като шансовете в нея не са равни. - Жул Верн

Qui non assuescit virtuti, cum iuvenescit, a vitiis nescit deflectere, quando senescit - Който не привиква към нравствена порядъчност на млади години, не може да избегне пороците и на стари. - Латински сентенции - Q

Quid leges sine moribus vanae proficiunt? (Horatius) - Каква полза могат да донесат само законите там, където няма нравственост? (Хораций) - Латински сентенции - Q

А ние какво правиме? Носиме с решето вода и мислим, че оплодотворяваме с това бащината си нива. Каква ирония за хора, които при средства би могли да направят чудеса... Ние не сме направили и стотна част от онова, което би могли да направим. Слава богу и дяволу, природата не ни е обидила, нито умствено, нито физически, защо следователно да седим на припек и да плачем, че петлите ни кълват носовете? Признанието смалява вината и нравствено, и юридически, затова и аз се покаях. В продължение на осем години аз видях всичките наши герои и патриоти и виждам, че големи хора вършат малки работи, а големите работи се вършат от малки хора. Гиганти, тръгнали по купищата и събират мъниста, за да нанижат наниз от славата на майка си, а пигмеи се покачили на необозрими конкили и посягат със своите къси умове да уловят месецът за рогата. Наистина, ний всички сме непразни с велики идеи, но ти, Ботйов, ако си пигмей, то слез от тия конкили и потъни в калтана нищожеството, ако си гигант, то възседни своята идея тъй, както Александър възсяда своя Буцефал...Аз не съм способен да тропам по портите и да пея балдевски песни по патриотически маниер. Аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан, главата си на бомба, пък ще да изляза на борба със стихиите. (до Т.Пеев) - Христо Ботев

Абсолютната глухота към всичко прекрасно, която така бързо и повсеместно се разпространява в наши дни е душевна болест, към която следва да се отнасяме с цялата сериозност не на последно място, защото я съпътства нравствената глухота... - Конрад Лоренц

Аз съм толкова убеден в тясната връзка между нравствеността на човека и хуманното отношение към животните, че винаги ще се прекланям пред законодателството, което първо е създало система от закони, защитаващи животните от зло и жестоко отношение. - Бенджамин Ръш

Ако децата не могат да видят на идеала за нравственото съвършенство, тогава, ни най-малко, не можем да приемем, че те са далеч по-морални, отколкото възрастните. - Николай Добролюбов

Америка - нищо повече, от колкото просто географско понятие; то - понятие, свързано с изобилие и нравственост. - Адлай Стивънсън

Аморалноста на човек взима връх над безнравствеността на жените. - Карл Краус

Без здрав смисъл всички правила на нравствеността са ненадеждни. - Николай Пирогов

Безнравственост е другото название на прекомерността. - Рюноске Акутагава

Безнравствеността е беда на съвременното общество. - Марк Розовски

Безнравствеността на сърцето свидетелства също за ограниченост на ума. - Бенжамен Констан

Безупречният морал не се явява задължително условие за велики нравствени постижения. - Кристофър Хитчънс

Благодарение на войните се съхранява нравственото здраве на народите. - Георг Фридрих Хегел

Българският народ се намира под натиска на едно такова несносно и безчовешко иго, което не му позволява да се развие нито в умствено, нито в нравствено, нито в материално отношение. - Христо Ботев

В демонстрацията на голи тела в киното няма нищо безнравствено. Но аз се чувствам лично оскърбен, когато на екрана виждам целувка, изпълнена без истинска любов и страст. - Джон Касаветис

В нещастието ние веднага ставаме нравствени. - Марсел Пруст

В някаква степен литературата като нарушение на границите на нравствеността е даже опасна. - Жорж Батай

Важна черта на племената се явява това, че те имат двоен морално-нравствен стандарт - един вид поведение е приет за вътрешно груповите отношение и друга за извън груповите отношения. - Едуард Уилсън

Величието на народа на е се измерва с неговата численост, както и величието на човека не се измерва с неговия ръст; единствено като мярка може да служи неговото умствено развитие и неговото нравствено ниво. - Виктор Юго

Висша цел на човешките стремежи се явява високо нравствен характер. - Ернст Телман

Властта винаги е безсърдечна, винаги е предателски позорна, винаги е безнравствена... - Виктор Астафиев

Всеки народ има своя нравственост определена от условията, в които живее. - Емил Дюркхайм

Всеки човек, превъзхождащ другите по интелект и нравствени качества, освен за своята воля и желания отговаря и за другите. - Жул Верн

Всички религии са основали нравствеността на покорството, тоест на доброволното робство. - Александър Херцен

Всяка безнравствена постъпка, направена съзнателно, оскърбява разума; угризенията на съвестта напомнят на човек, че той е постъпил като роб, като животно. - Александър Херцен

Всяка наша нравственост се корени в нравите. - Вилхелм Винделбанд

Всяко стълкновение на нациите е безнравствено. - Клайв Люис

Възможно най-високият стадий от нравствената култура - когато ние разберем, че сме способни да контролираме своите мисли. - Чарлз Дарвин

Възпитавайте човек интелектуално, но невъзпитавайки го нравствено, - означава да нарасне угрозата за обществото. - Теодор Рузвелт

Възпитанието има три главни части: физическо възпитание; нравствено, имащо за предмет образоването на сърцето, и разумно възпитание, занимаващо се в просвещение и обучение на ума. - Николай Новиков

Възпитанието трябва да се опира на две основи - нравственост и благоразумие. - Никола Себастиан Шамфор

Вярвам, че моралът е универсален. Положението в обществото може да измени степента на вината, но безнравственото поведение все пак остава такова. - Ан Пери

Добрата политика не се отличава от здравата нравственост. - Габриел Мабли

Духовността означава единство на динамиката и формата в нравствените и културни актове на човек. - Паул Тилих

Единствената истинска религия е нравствеността, основана на истински принципи. - Клод Адриан Хелвеций

Единственото средство да предотвратиш насилието да управлява съдбата на света е преди всичко да се откажеш самият от всякакво насилие! Отказа да убиваш е признак за нравствено благородство, което заслужава уважение. - Роже Мартен дю Гар

Единственото чувство, общо за всички хора е страхът от смъртта. Видимо, не случайно самоубийството се осъжда като акт на безнравственост. - Рюноске Акутагава

Едни действат по план, - обикновените хора, другите на основание на правила - нравствени, сериозни натури, трети постъпват демонически. - Вилхелм Дилтай

Етиката и нравствеността по никакъв начин не е свързана с вярата в бога и не може да се основава на нея. - Кристофър Хитчънс

Жените не са по-нравствени от мъжете, но са по-малко разглезени от власт. - Глория Стайнъм

Живот без любов считам за греховно и безнравствено състояние. - Винсент ван Гог

За да бъде добър, човек трябва да притежава живо въображение; той трябва да умее да представя себе си на мястото на друг. Въображението е най-доброто оръжие за нравствено усъвършенстване. - Пърси Биш Шели

За нравствените качества на човек е нужно да се съди не по отделението от него усилия, а по неговият всекидневен живот. - Блез Паскал

Закон на материалният свят - равновесие; закон на нравственият свят - справедливост. - Виктор Юго

Значението на нравственият закон е до такава степен обширно, че даже той има сила не само над хората, но и над всички разумни същества въобще. - Имануел Кант

Зрялост е преди всичко формиране на вътрешно нравствено чувство което подсказва на човек, кое е добро, а кое лошо. - Борис Акунин

Стр.:

Свързани с Цитати нравственост области: Етика | Морал | Принципи | Естетика

Добави коментар

Режим на клавиатурата: ENG
Обратно горе